Arheologija

Курс:
Класична археологија Грчке - постколонијална перспектива (докт.)
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: текуће преиспитивање унутар класичне археологије и сродних дисциплина, које полази од процеса настанка наратива о класичној Грчкој као „колевци европске цивилизације“ и стереотипа о овој античкој култури који одатле произилазе: однос античких Грка према другим културама, процес колонизације и ширења грчке културе; последице ових ставова у тумачењу материјалне културе античке Грчке и суседних области
Циљ изучавања курса: упознавање са актуелним теоријским и методолошким правцима у класичној археологији Грчке; увид у шире поље класичних студија
Предуслови за полагање: радно знање енглеског језика
Облици наставе: предавања, дискусије, семинарски рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Cartledge, P (1993) The Greeks. A Portrait of Self and Others, Oxford: Oxford University Press
• Goff, B. (ed.) (2005) Classics and Colonialism, London: Duckworth
• Hingley, R. (2000) Roman Officers and English Gentlemen. The Imperial Origins of Roman Archaeology, London and New York: Routledge
• Hingley, R. (2005) Globalizing Roman Culture. Unity, Diversity and Empire, London and New York: Routledge
• Humphreys, S. C. (2002) Classics and Colonialism: towards an erotics of the discipline, G. W. Most (ed.), Disciplining Classics, Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 207 – 251.
• Martindale, C. & R. F. Thomas (eds.) (2006) Classics and the Uses of Reception, Oxford: Blackwell
• Settis, S. (2006) The Future of the „Classical“, Cambridge: Polity Press
• Babić, S. (2008) Grci i drugi – Antička percepcija i percepcija antike, Beograd: Klio
↑↑↑