Arheologija

Курс:
Старословенски језик 2 (осн.)
У оквиру предмета: Старословенски језик 2
Предавачи: др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Други део граматике: неличне заменице, бројеви, придеви (деклинација, поређење), аорист (асигматски, стари сигматски, нови сигматски), партиципи активни и пасивни (претерита, презента), партицип перфекта, сложена времена(перфект, плусквамперфект), футур, потенцијал. Предмет палеографије, циљ и метод; палеографске одлике српске ћирилице, најважнији српски рукописи.
Циљ изучавања курса: Употпуњавање знања граматике старословенског језика. Упознавање са настанком и историјским развојем ћирилице, њеном употребом у средњовековној Србији и најзначајнијим српским средњовековним рукописима.
Предуслови за полагање: Одслушан курс Старословенски језик 1 (током четвртог семестра).
Облици наставе: Језик - као у четвртом семестру уз читање и граматчку анализу одабраних текстова; палеографија - читање репродукција са рукописа.
План курса:

1. недеља
предавање - стари сигматски аорист
-

1. недеља
предавање - аорист, подела; асигматски аорист
-

1. недеља
вежбе - читање, превођење и граматичка анализа текста
-

1. недеља
вежбе - читање, превођење и граматичка анализа текста
-

2. недеља
предавање - придеви, одређени и неодређени вид
-

2. недеља
предавање - нови сигматски аорист
-

2. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

2. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

3. недеља
предавање - компарација придева
-

3. недеља
предавање - промена придева оба вида
-

3. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

3. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

4. недеља
предавање - врсте партиципа
-

4. недеља
предавање - партицип презента (активни и пасивни)
-

4. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

4. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

5. недеља
предавање - партицип перфекта
-

5. недеља
предавање - партицип претерита активни и пасивни)
-

5. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

5. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

6. недеља
предавање - сложена времена (перфект, плусквамперфект)
-

6. недеља
предавање - бројеви
-

6. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

6. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

7. недеља
предавање - читање, превод и граматичка анализа текста
-

7. недеља
предавање - неличне аменице (тврда и мека промена)
-

7. недеља
предавање - футур, футур егзактни, потенцијал
-

7. недеља
вежбе - читање, превод и граматичка анализа текста
-

8. недеља
предавање - Историјски развој палеографије (опште предавање); глагољска и ћирилска палеограф
-

8. недеља
предавање - материјали за писање, 1
-

8. недеља
предавање - палеографија, циљ и методологија истраживања
-

8. недеља
предавање - материјали за писање, 2
-

9. недеља
предавање - књига кроз векове (кодиколошке одлике)
-

9. недеља
предавање - преглед палеографски карактеристичних слова
-

9. недеља
предавање - преглед палеографски карактеристичних слова, 1
-

9. недеља
предавање - филигранологија
-

10. недеља
предавање - преглед палеографски карактеристичних слова, 2
-

10. недеља
предавање - ћирилица код Бугара и Руса у Средњем веку
-

10. недеља
вежбе - српски рукописи прве половине XIII века, читање и палеографска анализа
-

10. недеља
вежбе - српски рукописи: Мирослављево и Вукново јеванђеље, читање и палеографска анализа
-

11. недеља
вежбе - рукописи прве половине XIV века, читање и палеографска анализа
-

11. недеља
вежбе - рукописи епохе краља Милутина, читање и палеографска анализа
-

11. недеља
вежбе - српски рукописи средине и друге половине XIII века, читање палеографска анализа
-

11. недеља
вежбе - рукописи епохе Царства 1, читање и палеографска анализа
-

12. недеља
вежбе - рукописи из доба Царства 3, читање и палеографска анализа
-

12. недеља
вежбе - рукописи из доба Царства 2, читање и палеографска анализа
-

12. недеља
вежбе - рукописи српске Деспотовине 1, читање и палеографска анализа
-

12. недеља
вежбе - рукописи из последње четвртине XIV века, читање и палеографска анализа
-

13. недеља
вежбе - рукописи српске Деспотовине 3, читање и палеографска анализа
-

13. недеља
вежбе - ркописи српске Деспотовине 2, читање и палеографска анализа
-

13. недеља
вежбе - рукописи друге половине XV века, читање и палеографска анализа
-

13. недеља
вежбе - рукописи XVI века, читање и палеографска анализа
-

14. недеља
предавање - врсте литургијских књига, 2
-

14. недеља
предавање - српско канцеларијско писмо, опште одлике
-

14. недеља
предавање - врсте литургијских књига, 1
-

14. недеља
вежбе - рукописи XVII века, читање и палеографска анализа
-

15. недеља
вежбе - повеље деспота Стефана
-

15. недеља
вежбе - српске повеље, 1 (XIII век)
-

15. недеља
вежбе - српске повеље 2 (XIV век)
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С.Николић, Старословенски језик (правопис, гласови, облици). Примери са речником, Београд - Бања Лука 2005
П.Ђорђић, Историја српске ћирилице, Београд 1971. Постоји више издања.
Д.Богдановић, Ћирилски рукописи манастира Хиландара. Палеографски албум, Београд 1978
Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије, Књ.прва, Палеографски албум. Приредила Л.Цернић, Београд 1991.
↑↑↑