Arheologija

Курс:
Археологија цркава и манастира у пуном и позном средњем веку (осн.)
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Предавања о расположивој грађи о појединим налазиштима, њихово рашчлањивање и проучавање.
Циљ изучавања курса: Стицање знања потребног за истраживање манастира и цркви на територији Србије и суседних области од 9. до краја 17. столећа.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања по 2 часа недељно током семестра или једнак број консултација.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод, покрштавање Срба и Хрвата.
Литература: Љ. Максимовић, Покрштавање Срба и Хрвата, ЗРВИ 35 (1996) 155–174.

2. недеља
предавање - Пререманичко црквено градитељство на источној обали Јадрана.
Литература: T. Marasović-V. Gvozdenović-A. Mohorovčić, Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture, Split 1978., 7-129. Т. Marasović, Predromaničko graditeljstvo, u Rano doba hrvatske kulture, Zagreb 1997, 445-474.

3. недеља
предавање - Камена пластика 9-11. столећа на источној обали Јадрана.
Литература: Г. Суботић, Архитектура и скулптура средњег века у Приморју, Београд 1963, 5-42. Ј. Ковачевић, Од доласка Словена до XII века, у: Историја Црне Горе I, Титоград 1967, 313-380, 431-439.

4. недеља
предавање - Цркве 9-12. столећа на простору централног Балкана.
Литература: Г. Милошевић, Цркве у подножју Хисара у Прокупљу, у: Прокупље у праисторији, антици и средњем веку, Прокупље 1999., 161-170.

5. недеља
предавање - Петрова црква код Новог Пазара
Литература: Ј. Нешковић-Р. Николић, Петрова црква код Новог Пазара, Београд 1987.

6. недеља
предавање - Задужбине Стефана Немање у светлу археолошких истраживања.
Литература: В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, том I, Београд 1997, 5-223. М. Јанковић, Затворене археолошке целине манастира Студенице, Саопштења 18, Београд 1986, 7-21.

7. недеља
предавање - Рашко градитељство 13. столећа.
Литература: В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, том I, Београд 1997, 5-223. О. Кандић, Д. Минић и Е. Пејовић, Манастир Милешева, истраживање и обнова, каталог изложбе, Београд-Пријепоље 1995.

8. недеља
предавање - Задужбине Косова и Метохије.
Литература: В. Јовановић, Археолошка истраживања средњовековних споменика и налазишта на Косову, у: Зборник Округлог стола о научном истраживању Косова, Београд 1988., 40-56.

9. недеља
предавање - Црквено градитељство Моравске Србије.
Литература: В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, том II, Београд 1997, 48-257.

10. недеља
предавање - Увод у архитектуру манастира средњовековне Србије.
Литература: С. Поповић, Крст у кругу, Београд 1994.

11. недеља
предавање - Градске цркве Новог Брда и Трговишта.
Литература: В. Јовановић, Ново Брдо средњовековни град, у: Ново Брдо, Београд 2004., 102-130. Е. Зечевић, Накит Новог Брда, Београд 2006, 13-25.

12. недеља
предавање - Средњовековне цркве на територији Војводине.
Литература: Š. Nađ, Dombo, srednјovekovna opatija i tvrđava, katalog izložbe, Novi Sad 1985. Н. Станојев, Арача, цркве-некропола-манастир, Нови Сад 2004. Н. Станојев, Монатур, Нови Сад 2012, 25-100.

13. недеља
предавање - Средњовековни манастири на територији Војводине.
Литература: Š. Nađ, Dombo, srednјovekovna opatija i tvrđava, katalog izložbe, Novi Sad 1985. Н. Станојев, Арача, цркве-некропола-манастир, Нови Сад 2004. Н. Станојев, Монатур, Нови Сад 2012, 25-100.
↑↑↑