Arheologija

Физичка антропологија - остеоархеологија
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Детаљан увод у методологију проучавања људских скелетних остатака и преглед основних праваца истраживања у физичкој антропологији; основе анатомије људског скелета; методологија утврђивања пола, индивидуалне старости, морфолошких, метричких и неметричких варијација; употреба антрополошких инструмената; упознавање са хемијским и молекуларно биолошким методама анализе костију.
Циљ изучавања предмета: Упознавање са односом физичке антропологије и археологије и са могућностима које људски скелетни остаци пружају у реконструкцији прошлости; савладавање техника документовања скелета на терену и метода обраде скелета.
Предуслови за полагање: Почетни курс без претходних услова, редовно похађање обавезно за све студенте
Облици наставе: Предавања, самостални рад студената, 24 x 2 часа
Обавезе студената: Почетни курс без претходних услова, редовно похађање обавезно за све студенте
Постојећи курсеви:
↑↑↑