Arheologija

20
 
Мар
 
2020
Oбавештењe за студенте који слушају предмете код доц. др Дејана Радичевића

Обавезни предмет "Средњовековна археологија 2" ће бити реализован кроз одговарајуће презентације. Студенти ће бити обавештени на којој адреси их могу преузети.


Раније договорене теме за изборне предмете "Археологија насеља и утврђења у пуном и позном средњем веку" и "Археологија привреде у пуном и позном средњем веку", остају непромењене. Завршене презентације послати на адресу: dradicev2@gmail.com (то се односи и на презентације које су приказане на последњим часовима).На исту адресу писати и уколико буде проблема да се задате теме обраде до краја.


Због договора о даљим активностима било би веома корисно да се студенти који су изабрали предмете јаве на ову адресу. Она ће служити за све активности и консултације везане за изборне предмете.
↑↑↑