Arheologija

23
 
Мар
 
2020
Обавештење доц. др Дејана Радичевића

Раније договорене теме за изборни предмет "Археологија цркава и манастира у пуном и позном средњем веку" остају непромењене. Завршене презентације послати на адресу: dradicev2@gmail.com (то се односи и на презентације које су приказане на последњим часовима).На исту адресу писати и уколико буде проблема да се задате теме обраде до краја.
↑↑↑