Etnologija i antropologija

 • примењена антропологија, политичка антропологија, национализам, глобализација, европске интеграције
 • 1999 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2003 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СРПСКИ НАЦИОНАЛИЗАМ И ПОЛИТИЧКИ СУКОБИ УСРБИЈИ ОД 1990.ДО 2000.ГОДИНЕ)
 • 2006 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РАЗВОЈ ПРИМЕЊЕНЕ ЕТНОЛОГИЈЕ(АНТРОПОЛОГИЈЕ))
 • 2015 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА - АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2004 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА ДРУШТВА)
 • 2006 -  Антропологија, часопис Центра за етнолошка и антрополошка истраживања Филозофског факултет Универзитета у Београду  (чланство)
 • 2003 -  2005 - Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије (1644)
  Филозофски факултет Универзитета у Београду (истраживач)
 • 2006 -  Културни идентитети у процесима европске интеграције и регионализације (14035)
  Филозофски факултет Универзитета у Београду (истраживач)
 • 2006 -  Factors and Division and Integration in the Territory of Former Yugoslavia Through the Perspective of Social, Cultural and Political Changes Before
  Филозофски факултет Универзитета у Београду; Znanstveno-raziskovalno središče, Koper (истривач, секретар пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑