Etnologija i antropologija

 • Narodna religija Srba
  Alternativni religijski koncepti
  Antropologija religije
  Antropologija natprirodnog
 • 2003 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2006 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ОПСЕДНУТОСТ И ЕГЗОРЦИЗАМ У СРБИЈИ-АНТРОПОЛОШКИ ПРИСТУП)
 • 2007 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РУСАЉСКИ РИТУАЛ У СВЕТЛУ АНТРОПОЛОШКИХ ТЕОРИЈА О ОПСЕДНУТОСТИ)
 • 2013 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА - АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА - АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2006 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2004 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА КУЛТУРЕ)
 • 2006 -  Антрополошке димензије феномена опседнутости
  Универза на приморскем, Копар, Словенија (предавање по позиву)
 • 2010 -  Етнологија 1 и 2
  Академија уметности, Нови Сад, Србија (гостујући професор)
 • 2004 -  InASEA (International Association for Southeast European Anthropology)  (чланство)
 • 2012 -  Антропологија, часопис Института за етнологију и антропологију, главни и одговорни уредник  (чланство)
 • 2011 -  Етнолошко и антрополошко друштво Србије, председник Друштва  (чланство)
 • 2011 -  Главни и одговорни уредник свих публикација Етнолошко-антрополошког друштва Србије  (чланство)
 • 2011 -  Министарство културе, информисања и информационих технологија РС  (Члан националног комитета за нематеријално културно наслеђе)
 • 2011 -  Етнолошко-антрополошко друштво Србије, Београд  (Председник етнолошко-антрополошког друштва Србије)
 • 2014 -  Министарство културе и информисања РС  (Председник Националног комитета за нематеријално културно наслеђе)
 • 2011 -  2013 - Културни идентитети као нематеријална културна баштина
  Филозофски факултет у Београду (истраживач)
 • 2010 -  Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска унија
  Филозофски факултет, Београд (истраживач)
 • 2011 -  Урбани културни идентитети и религиозност у свременом контексту и окружењу
  Филозофски факултет, Београд (руководилац пројекта)
 • 2011 -  Међукултурни односи на простору бивше Југославије
  Филозофски факултет у Београду (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑