Etnologija i antropologija

 • Антропологија религије
  Народна религија Срба и њене трансформације
  Антропологија религије и рода
  Алтернативни религијски покрети и култови
  Феномени популарне културе
 • 1991 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1998 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ОКУЛТИЗМА У БЕОГРАДУ)
 • 2007 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КОНСТРУКЦИЈА РОДА У НАРОДНОЈ РЕЛИГИЈИ СРБА)
 • 2012 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 1999 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАРОДНА РЕЛИГИЈА СРБА)
 • 1993 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ-НАРОДНА РЕЛИГИЈА )
 • 2002 -  InSEA -International Association for Southeast European Anthropology  (чланство)
 • 2002 -  2005 - Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије
  Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета (истраживач)
 • 2006 -  2010 - Културни идентитети у процесима европске интеграције и регионализације
  Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑