Etnologija i antropologija

  • 2015 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  • 2016 - доцент - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
    (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА - АНТРОПОЛОГИЈА)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑