Etnologija i antropologija

Курс:
Национална етнологија/антропологија-Митови и ритуали (осн.)
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Ана Банић Грубишићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Методолошки оквири проучавања савремених митова и легенди. Савремене легенде у Србији. Савремени ритуали. Ритуали савременог села. Урбане легенде. Пролазећи кроз све технолошке форме од усмене,преко писаних и говорних медија, до факс машина и интернета, од сеоског амбијанта до одвијања на градским улицама урбане легенде и савремени ритуали су постали доминантни фолклорни облици данашњице. Приказивање неколико десетина најпознатијих урбаних легенди је праћено објашњењима настанка, форме, значења или функције сваке легенде. Приказивање једног броја савремених урбаних и сеоских ритуала, уз анализу њихових функција и значења, заоктрушује фолклорни пресек савремености.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да се традиционалне етнолошке и антрополошке теме, митови и ритуали, проучавају у модерном амбијенту града и урбанизованог села. Праћењем настанка, трансформација и нестанка могуће је заокружити целокупну дијахронију одређене појаве.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета: Народна религија Срба Антропологија фолклора
Облици наставе: 2 часа предавања. 2 часа вежби - радионица за израду семинарских радова и радне групе за приказ превода стране литературе
План курса:

1. недеља
предавање - Методи проучавања савремених митова и ритуала
Семиолошка анализа легенди, структурална анализа обичаја, Ван Генпова теорија oбреда прелаза
Литература: И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Бгд.2001. 7-22. (Даље СМР 2)

1. недеља
вежбе - Легенде о изненадном богатству. Легенде о добитницима на Лото-у и у кладионицама
Легенда о закопаном благу; легенда о богатом рођаку; легенда о чудотворном телефону. Приче о добитницима на домаћем лото-у. Приче о добитницима на лото-у у иностранству. Легенде о добицима у кладионицама
Литература: СМР 2, 25-38. и 39-49.; И.Ковачевић, Антропологија транзиције, Београд, 2007. 11-35. (Даље АТ)

2. недеља
предавање - Легенда о инвестицији украђеним новцем Легенда о проналазачу машинице за шишање
Легенда о поштару који је украо пензије и инвестирао у легални бизнис. Легенда о српемском берберину који се у обогатио у Енглеској на осноу изума машинице за шишање
Литература: И.Ковачевић, АТ, 36-77 И.Ковачевић, АТ, 51-77

2. недеља
вежбе - Легенде о туристичком развитку
Легенде о узроцима туристичке неразвијености места са туристичким потенцијалом
Литература: СМР 2, 50-61

3. недеља
предавање - Легенде о настанку blue jeans-a
Легенде о настанку фармерки, о творцу и изумитељу блу џинса
Литература: СМР 2, 62-75

3. недеља
вежбе - Легенда о краљевом злату
Тајанствено путовање државног и краљевог злата у априлском рату 1941, његова судбина и његов митски значај у послератном периоду
Литература: И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 3. Београд.2001. 7-12. (Даље СМР 3)

4. недеља
предавање - Легенда о аутомобилским несрећама
Легенда која узроке саобраћајних несрећа описује као непоштовање гробља приликом изградње пута.
Литература: СМР 2,196-211.

4. недеља
вежбе - Катастрофична и политичка предсказања
Социјални и економски узроци катастрофичних предсказања. Предсказање о земљотресу у Краљеву. Политичка предказања као полтичка пропаганда. Политичка предсказања као израз политичких ставова. Политичка предсказања као етно-предвиђање политичке будућности
Литература: СМР 3, 13-20. и 56-63.

5. недеља
предавање - Ритуали радног места.1 Фабрички ритуали
Одлазак у пензију као фабрички (групни) обред прелаза. Ритуали ''отварања'' и пуштања у рад као политички ритуали.
Литература: Д.Братић, Церемонија испраћања радника у пензију, Етнолошке свеске, 5. Бгд.1984. 99-104. Д.Антонијевић, Ритуал пуштања монтажне траке у погон у производњи Југа 55 ГВ, Етнолошке свеске 7, Бгд-Топола, 1986. 39-46.

5. недеља
предавање - Ритуали радног места.2 Канцеларијски ритуали
Ритуал куцања на врата при уласку у канцеларију надређеног.
Литература: СМР 2, 79-90.

6. недеља
предавање - Улични ритуали
Ритуално и активно понашање публике у случају ''Фантома у белом Поршеу'' 1979. године. ''Спасавање Самија'' као политички ритуал.
Литература: СМР 2, 126-134. ; СМР 3, 21-24.

6. недеља
вежбе - Уличне легенде
Алигатори, змије и свиње као становници градског подземља.
Литература: Lj.Hristić, Aligatori u Kanalizaciji. Urbane legende kao kognitivne mape, Etnoantropološki problemi, God.2. br.2. Beograd, 2007. 71-85.

7. недеља
предавање - Школски и универзитетски ритуали
Школски ритуал као увод у идеолошку индоктринацију. Школско-политички карактер пријема у пионирску организацију. Полагање испита као обред прелаза. Завршетак године и дипломирање као степени промене статуса.
Литература: СМР 2, 91-99. .M.Vodopija, Maturiranje kao rite de passage, Narodna umjetnost, 13. Zagreb, 1976. 77-90. М.Малешевић, Пријем у пионирску организацију, Етнолошке свеске, 5. Бгд. 1984. 73-82. J.Baćević, Studentske legende o polagawu ispita: kritike ili afirmacija obrazovnog sistema?, Etnoantropološki problemi God.2. Br.2. Beograd, 2007. 87-100.

7. недеља
вежбе - Кафански ритуали
Дизање чаше при наздрављању, разбијање чаша у кафанском окружењу, просипање под сто и куцање чашама при наздрављању
Литература: СМР 2, 100-107.

8. недеља
предавање - Фудбалски ритуали
Ритуали фудбалских навијача. Неполитички аспекти навијања.
Литература: СМР 2, 108-125.

8. недеља
вежбе - Туристички ритуали – путовање и сувенири као сублимирани ритуал
Специфичан ритуални доживаљај музејског експоната. Ритуални однос према значењу предмета. Сувенир као сублимација и конзервација ритуала. Путовање као ритуал и сувенир као петрификација путовања. Сувенир као показатељ социјалног статуса
Литература: СМР 2, 181-188 и 189-195.

9. недеља
предавање - Политички ритуали социјализма 1
1 мај као централни политички празник социјализма.
Литература: П. Шарчевић, Првомајске прославе у Београду (1893-1988), Токови историје, 1, Београд, 1993. 71-113.

9. недеља
вежбе - Политички ритуали социјализма 2
8 март ''дан жена'' између идеологије и традиције.
Литература: М.Малешевић, Осми март – од утопије до демагогије, ГЕИ САНУ, 36-37, Београд, 1988. 53-80.

10. недеља
предавање - Ритуали савременог села-размена и даривање у сведбеном ритуалу, свадба и свадбар
Велика потрошња на сведабама као израз кружења вредности и даривања младенаца од стране породице. Свадбарски медији као један од трајних и јавних записа велике потрошње на свадбама
Литература: СМР 2, 137-141. Д.Антонијевић, ''Сватовац'' и гламурозна венчања, у Животни циклус, Зборник реферата бугарско-српског научног скупа, Софија, 2000. 251-265. A.Novaković, Gastarbajterske svadbe u selima okoline Požarevca, The Post, God. 1. Br.1. 31-36

10. недеља
вежбе - Ритуали савременог села – социјалистичка слава
''Партизанска'' слава у Срему као драматизација историје. Идолошки супститут и нови ''социјалистички календар''.
Литература: СМР 3, 25-35.

11. недеља
предавање - Ритуали савременог села – испраћај у војску
Нови обичај настао бриколирањем елемената других ритуала животног циклуса. Вишеструка структура обреда прелаза на различитим значењским нивоима.
Литература: СМР 2, 154-165.

11. недеља
вежбе - Ритуали савременог села – годишњи вашари и гастрономске традицијаде
Структура и функција традицијских вашара у условима модернизацијских промена. Измишљање традиције и бриколирање туристичке манифестације: сланијадеа, кобасицијада, патлиџанијада, куписијада итд
Литература: СМР 2, 142-153. И.Ковачевић, АТ, 109-153.

12. недеља
предавање - Ритуали савременог села –монументална гробница и кућа као сублимирани ритуал
Монументалне гробнице између расипничке потгрошње и репресиране инвестиције. Сусрет богатства створеног у тржишним условима и идеолошке економије социјализма. Велике и празне гастарбајтерске куће као израз лиминалног положаја гастарбајтера у социјалистичкој Југославији.
Литература: СМР 2, 166-177.; Д.Братић-М.Малешевић, Кућа као статусни симбол, Етнолошке свеске, Бгд. 1982. 137-151.

12. недеља
вежбе - Урбане легенде - општи појам
Урбане легенде - питање креације и рецепције. Универзалност ширења или и настанка. Унивезалне урбане легенде у Србији.
Литература: И. Ковачевић, Урбане легенде – амерички и/или урбани фолклоре, Етноантрополошки проблеми, Год. 2. бр. 2. Београд, 2007. 11-22.

13. недеља
предавање - Различити приступи проучавању урбаних легенди
Веристички приступ-доказивање легендарног карактера приче. Паралеле са средњим веком и антиком
Литература: S.Marchalonis, Three Medieval Tales and Their Modern Americans Analogues, Journal of the Folklore Institute, Vol.13. 1976. 173-84. A.Mayor, Ambiguous Guardians: the "Omen of the Wolves" (A.D. 402) and the "Choking Doberman" (1980s),Journal of Folklore Research, Vol. 29, 1992. 253-267.

13. недеља
вежбе - Проучавање урбаних легенди Г.А.Фајна.
Фолклорни дијамант и ''голијат ефект'' као средства за тумачење урбаних легенди
Литература: D. Antonijević, Treći pravac u folkloristici: sociološki pristup Gerija Alana Fajna, Etnoantropološli problemi, God. 1. br. 2. Beograd, 2006. 125-155. Д.Антонијевић, Меркантилне легенде постиндустријског друштва, у С.Недељковић (ур.), Антропологија савремености, Београд, 2006. 76-90.

14. недеља
предавање - Проучавање урбаних легенди у контексту конструкције друштвених проблема
Легенде о кока-коли. Легенда о мишу у флаши кокаколе. Легенда о кокаколи као јаком растварачу.
Литература: И.Ковачевић, Cokelore, Етноантрополошки проблеми, Год. 3. бр. 1. Београд,2008. 71-83.

14. недеља
вежбе - Проучавање урбаних легенди у контексту правног система
Порше и колачи. Легенда о аутомобилу који је као резултат освете остављене жене продат у бесцење. Легенда о скупо плаћеном рецепту за колаче.
Литература: И.Ковачевић, ''Порше'' и колачи. Адвокатски адвертајзинг или етнојуриспуденцијски савети, Антропологија 3. Београд. 2007. 7-21.

15. недеља
предавање - Проучавање урбаних легенди у контексту социјално-економских релација
Бетонирани кадилак. Легенда о љубоморном мужу који је изручио пуну мешалицу бетона у аутомобил паркиран испред његове куће
Литература: И.Ковачевић, Бетонирани ''Кадилак'', Антропологија, 4, Београд, 2007. 9-23.

15. недеља
вежбе - Универзална урбана легенда у Србији: рецепција и констекстуализација
Легенде о крађи бубрега. Легенда о мушкарцу који је приликом сусрета са непознатом женом остао без бубрега.
Литература: Д.Антонијевић, Легенде о крађи органа: морална дилема савременог друштва, ЕАП, Год.. 2. бр.2. Београд. 2007. 35-66.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Д.Антонијевић, Ритуал пуштања монтажне траке у погон у производњи Југа 55 ГВ, Етнолошке свеске 7, Бгд-Топола, 1986. 39-46.
Д.Антонијевић, ''Сватовац'' и гламурозна венчања, у Животни циклус, Зборник реферата бугарско-српског научног скупа, Софија, 2000. 251-263.
D.Antonijević, Treći pravac u folkloristici: sociološki pristup Gerija Alana Fajna, Etnoantropološki problemi, God. 1. br. 2. Beograd, 2006. 125-155.
Д.Антонијевић, Меркантилне легенде постиндустријског друштва, у С.Недељковић (ур.), Антропологија савремености, Београд, 2006. 76-90.
Д.Антонијевић, Легенде о крађи органа: морална дилема савременог друштва, ЕАП, Год.. 2. бр.2. Београд. 2007. 35-66.
J.Baćević, Studentske legende o polaganju ispita: kritike ili afirmacija obrazovnog sistema?, Etnoantropološki problemi God.2. Br.2. Beograd, 2007. 87-100.
Д.Братић, Церемонија испраћања радника у пензију, Етнолошке свеске, 5. Бгд.1984. 99-104.
Д.Братић - М.Малешевић, Кућа као статусни симбол, Етнолошке свеске, 4. Бгд. 1982. 137-151.
M.Vodopija, Maturiranje kao rite de passage, Narodna umjetnost, 13. Zagreb, 1976. 77-90.
Lj.Hristić, Aligatori u Kanalizaciji. Urbane legende kao kognitivne mape, Etnoantropološki problemi, God.2. br.2. Beograd, 2007. 71-85.
И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Бгд. 2001. 7-22,25-75,79-134, 137-177,181-211. И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 3. Бгд., 2001. 7-35, 56-63.
И.Ковачевић, Антропологија транзиције, Бгд. 2007. 11-77, 109-153.
И.Ковачевић, Урбане легенде – амерички и/или урбани фолклоре, Етноантрополошки проблеми, Год. 2. бр. 2. Београд, 2007. 11-22.
И.Ковачевић, ''Порше'' и колачи. Адвокатски адвертајзинг или етнојуриспуденцијски савети, Антропологија 3. Београд. 2007. 7-21.
И.Ковачевић, Cokelore, Етноантрополошки проблеми, Год. 3. бр. 1. Београд,2008. 71-83.
М.Малешевић, Пријем у пионирску организацију, Етнолошке свеске, 5. Бгд. 1984. 73-82.
М.Малешевић, Осми март – од утопије до демагогије, ГЕИ САНУ, 36-37, Београд, 1988. 53-80.
S.Marchalonis, Three Medieval Tales and Their Modern Americans Analogues, Journal of the Folklore Institute, Vol.13. 1976. 173-84. A.Mayor, Ambiguous Guardians: the "Omen of the Wolves" (A.D. 402) and the "Choking Doberman" (1980s),Journal of Folklore Research, Vol. 29, 1992. 253-267.
A.Novaković, Gastarbajterske svadbe u selima okoline Požarevca, The Post, Beograd, God. 1. Br.1. 31-36.
П. Шарчевић, Првомајске прославе у Београду (1893-1988), Токови историје, 1, Београд, 1993. 71-113.
↑↑↑