Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија политичких конфликта (докт.)
Предавачи: др Владимир Рибићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет се бави политичким конфликтима у вези са распадом Југославије, као и политичким сукобима у Србији крајем 20. века. Посебна пажња је посвећена сукобљавању разних национализама у Југославији, као и политичкој мобилизацији у Србији.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да, из антрополошке перспективе, анализира политичке конфликте у вези са распадом Југославије, као и политичке сукобе у Србији крајем 20. века.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: Предавања (месечна блок-настава) и консултације (у договореним терминима и преко електронске поште). Разматрање релевантних проблема и литературе, уз активно учешће студената.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Литература: Hejden, Robert, Skice za podeljenu kuću. Ustavna logika jugoslovenskih sukoba, Samizdat B92, Beograd, 2003.

2. недеља
предавање - Национална политика у Југославији
Литература: Jović, Dejan, Jugoslavija – država koja je odumrla. Uspon, kriza i pad Četvrte Jugoslavije (1974-1990.), Prometej, Zagreb; Samizdat B92, Beograd, 2003.

3. недеља
предавање - Супротстављеност интегралистичког и партикуларистичког националистичког идиома
Литература: Ribić, Vladimir, „Antropologija raspada Jugoslavije: o etničkom nacionalizmu“, u: Vladimir Ribić (uredio), Antropologija postsocijalizma, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu – Srpski genealoški centar, Beograd, 2007, 216-243.

4. недеља
предавање - Континуитет и ескалација етничког национализма у Југославији
Литература: Ribić, Vladimir, „Srpski nacionalizam na kraju dvadesetog veka“, u: Saša Nedeljković (urednik), Antropologija savremenosti, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu – Srpski genealoški centar, Beograd, 2007, 150-171.

5. недеља
предавање - Конституционална заснованост етничког национализма и југословенски сукоби
Литература: Рибић, Владимир, Уставне промене и државно јединство у реторици „Антибирократске револуције“, Етноантрополошки проблеми 4 (1) (н.с.), 2009, 185-212.

6. недеља
предавање - Антибирократска револуција у Србији – прва фаза
Литература: Рибић, Владимир, Политичка мобилизација српских комуниста у Првој фази „Антибирократске револуције“, Етноантрополошки проблеми 5 (3), 2010, 201-226.

7. недеља
предавање - Антибирократска револуција у Србији – друга фаза
Литература: Рибић, Владимири, Политичка мобилизација српских комуниста у Другој фази „Антибирократске револуције“. Постанак националног лидера, Antropologija 11 (1), 2011, 85-115.

8. недеља
предавање - Антибирократска револуција у Црној Гори
Литература: Рибић, Владимри, Политичка мобилизација црногорских комуниста у „Антибирократској револуцији“, Етноантрополошки проблеми 7 (4), 2012, 1079-1101.

9. недеља
предавање - Неформална политичка мобилизација на Косову и Метохији
Литература: Рибић, Владимир, Неформална политичка мобилизација и нестрпљиви национализам на Косову и Метохији, Етноантрополошки проблеми 3 (1), 2008, 229-242.
Рибић, Владимир, Неформална политичка мобилизација и нестрпљиви национализам на Косову и Метохији, Етноантрополошки проблеми 3 (1), 2008, 229-242.

10. недеља
предавање - Политичка мобилизација српске опозиције у 1990. години – први део
Литература: Рибић, Владимир, Акциона основа политичке мобилизације српске опозиције у 1990. години, Antropologija 13 (3), 2013, 49-68.

11. недеља
предавање - Политичка мобилизација српске опозиције у 1990. години – други део
Литература: Рибић, Владимир, Легитимацијска основа политичке мобилизације српске опозиције у 1990. години, Antropologija 14 (1), 2014, 9-32.

12. недеља
предавање - Студентски протести у Србији од 1990. до 2000. године
Литература: Рибић, Владимир, Подељена нација, Српски генеалошки центар, Београд, 2005.

13. недеља
предавање - Изборна револуција у Србији
Литература: Naumović, Slobodan, “Otpor!” kao postmoderni Faust: društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i “izborna revolucija” u Srbiji”, Filozofija i društvo 3, 2006, 147-194. Naumović, Slobodan, Da li je Faust bio “Otporaš”? O subjektivističkom objektivizmu i objektivističkom subjektivizmu u interpretaciji (post)modernih društvenih i političkih pokreta, Filozofija i društvo 3, 2007, 117-145.

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
↑↑↑