Etnologija i antropologija

Италијански језик 2
Предавачи: др Данијела Ђоровићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: колоквијум и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑