Etnologija i antropologija

Шпански језик 2
Предавачи: Марина Николићнаставник страног језика
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: колоквијум и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑