Filozofija

 • језик преткласичног и класичног латинитета, латинска стилистика
 • 2000 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2006 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРЕДКЛАСИЧНА РИМСКА КЊИЖЕВНОСТ У ЦИЦЕРОНОВИМ БЕСЕДАМА 56-54. ГОДИНЕ)
 • 2012 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Језик мира у Цицероновом беседништву)
 • (2004 - 2005) Филозофски факултет Универзитета у Атини - Faculty of Philosophy of the University of Athens
 • 2019 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2012 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2006 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
 • 2002 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК)
 • 2009 -  Члан редакције међународног електронског часописа Systasis (www.systasis.org.mk) и часописа Lucida intervalla  (чланство)
 • 2011 -  Модернизација западног Балкана, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ев. број 177009
  Филозофски факултет Универзитета у Београду
 • 2005 -  2009 - Contextualizing Classics
  Универзитет у Софији (Бугарска)
↑↑↑