Filozofija

 • Теорија сазнања, Филозофија језика, Филозофија духа
 • 1982 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1987 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ХЈУМ И КАНТ-О ПРИРОДИ РАЗЛОГА ЗА ЉУДСКЕ ПОСТУПКЕ)
 • 1992 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: О ПРИРОДИ ЕПИСТЕМИЧКОГ ОПРАВДАЊА)
 • 2012 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 1999 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ТЕОРИЈА САЗНАЊА)
 • 1993 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ТЕОРИЈА САЗНАЊА)
 • 1989 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ТЕОРИЈА САЗНАЊА)
 • 2006 -  2009 - Универзитет у Београду  (председник Савета Универзитета у Београду)
 • 1985 -  1. Члан Српског филозофског друштва 2. Уредник часописа Филозофски годишњак 3. Члан редакције часописа Theoria  (чланство)
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (управник одељења)
 • 2004 -  2006 - Филозофски факултет у Београду  (управник института)
 • 2000 -  2002 - Филозофски факултет у Београду  (декан)
 • 2002 -  2004 - Филозофски факултет у Београду  (декан)
 • 2006 -  2010 - Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци
  Институт за филозофију (сарадник)
 • 2011 -  2015 - Динамички системи у природи и друштву - филозофски и емпиријски аспекти
  Филозофски факултет Универзитета у Београду - Институт за филозофију (Руководилац)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑