Filozofija

 • Морална епистемологија
  Примењена етика
  Етика
  Метаетика
 • 1800 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2000 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЕТНИЧКЕ ПРЕДПОСТАВКЕ НОЗИКОВЕ ТЕОРИЈЕ ДРЖАВЕ)
 • 2003 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ФИЛОЗОФИЈА МОРАЛА РИЧАРДА МАРВИНА ХЕРА:УТИЛИТАРИЗАМ БЕЗ ДЕСКРИПТИВИСТИЧКЕ ГРЕШКЕ?)
 • 2018 - редовни професор - ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА
 • 2018 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2013 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2001 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТИКА)
 • 1992 -  Српско филозофско друштво  (чланство)
 • 1997 -  2002 - Члан Управе Срспког филозофског друштва  (чланство)
 • 2008 -  Члан редакције "Филозофских студија"  (чланство)
 • 2003 -  Републичка радиодифузна агенција  (Члан Савета)
 • 2007 -  2008 - Филозофски факултет, Статутарна комисија  (чланство)
 • 2011 -  2014 - "Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти" ев. број 179041, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду (Истраживач)
 • 2006 -  2010 - Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци
  Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑