Filozofija

 • FILOZOFIJA
  ESTETIKA
  FENOMENOLOGIJA
  HERMENEUTIKA
  ONTOLOGIJA
 • 1997 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2003 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРОБЛЕМ ЗАСНИВАЊА ХАЈДЕГЕРОВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ УМЕТНОСТИ)
 • 2007 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ХАЈДЕГЕРОВА ФИЛОЗОФИЈА УМЕТНОСТИ(УДЕЛОВЉЕЊЕ ИСТИНЕ КАО ТЕМЕЉНИ ПОЈАМ ЈЕДНЕ ХЕРМЕНЕУТИЧКО-ФЕНОМЕНОЛОШКЕ ЕСТЕТИКЕ))
 • 2017 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2012 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2004 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ФИЛОЗОФИЈА)
 • 1999 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕСТЕТИКА)
 • 2007 -  2008 -  UVOD U ESTETIKU
  FILOLOŠKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU, BEOGRAD, SRBIJA (предавање по позиву)
 • 2010 -  2017 -  Filozofija umetnosti, Istorija estetike
  Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija (предавање по позиву)
 • 2001 -  2008 - ESTETIČKO DRUŠTVO SRBIJE, NAUČNI SEKRETAR ESTETIČKOG DRUŠTVA SRBIJE OD 2001. DO 2008. GODINE  (чланство)
 • 2008 -  Član redakcije časopisa Srpskog filozofskog drustva "Theoria"  (чланство)
 • 2008 -  2009 - Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци
  Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду
 • 2010 -  Dinamički sistemi u prirodi i društvu: filozofski i empirijski aspekti (Ev. br. 179041)
  Institut za filozofiju, Filozofski fakultet, Univeryitet u Beogradu
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑