Filozofija

 • Математичка логика, теорија доказа, супструктуралне логике
 • 1990 - основне студије - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
 • 1994 - магистарске студије - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
  (тема: ИНТЕРНИ ЈЕЗИК ЛИНЕАРНИХ МУЛТИКАТЕГОРИЈА)
 • 1997 - одбрана докторске дисертације - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
  (тема: СЕКВЕНТИ,ПРИРОДНА ДЕДУКЦИЈА И МУЛТИКАТЕГОРИЈА)
 • 2010 - редовни професор - САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
  (ужа научна област: МАТЕМАТИКА)
 • 2004 - ванредни професор - САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
  (ужа научна област: МАТЕМАТИКА)
 • 2007 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЛОГИКА)
 • 2003 -  Друштво за чисту и примењену логику  (чланство)
 • 2006 -  2011 - Репрезентација логичких структура и примена у рачунарству
  Математички институт САНУ (истраживач)
 • 2011 -  2015 - Репрезентација логичких структура и формалних језика и њихова примена у рачунарству (2011-2014)
  Математички институт САНУ, пројекат ОН 174026, Министарства образовања и науке републике Србије (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑