Filozofija

 • 2010 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2016 - докторске студије - ФФ
 • 2017 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2011 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2010 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑