Filozofija

Курс:
Промена, кретање, простор и време у раној модерној филозофији
Предавачи: др Владан Ђорђевићванредни професор
др Милош Вулетићдоцент
Саша Поповићасистент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
План курса:

1. недеља
предавање - Промена
Промена: Античко и средњовековно наслеђе
Литература: литература: Парменид, О природи, Аристотел Физика

2. недеља
предавање - Кретање
Кретање: Античко и средњовековно наслеђе
Литература: литература: Аристотел Физика, М. Арсенијевић Простор, време, Зенон 38, Коаре Научна револуција

3. недеља
предавање - Простор
Простор : Античко и средњовековно наслеђе
Литература: литература: Делови књига: Еуклид Елементи (из М. Радојчић Oпшта математика), Платон Тимај (50б-53), Аристотел Физика (208а26-210а13, 210б32-213а10) О небу (268а-269б15, 267а18-277б25, 286б10-287б20, 293а15-293б15, 296а24-297а5, 297б23-298а20)

4. недеља
предавање - Време
Време: Античко и средњовековно наслеђе
Литература: литература: Делови из: Аристотел Физика, М. Арсенијевић Време и времена

5. недеља
предавање - Галилеј
Литература: литература: Коаре Научна револуција

6. недеља
предавање - Декарт
Литература: литература: Основи филозофије

7. недеља
предавање - Декарт

8. недеља
предавање - Њутн
Литература: литература: исечци из Principia Mathematica (из предговора првом издању и Сколијума) и из De Gravitatione (биће доступни на интернет страници курса), М. Арсенијевић Простор, време, Зенон 80, 83

9. недеља
предавање - Њутн

10. недеља
предавање - Лајбниц
Литература: литература: Делови преписке између др. Кларка и г. Лајбница (биће доступни на интернет страници курса), М. Арсенијевић Простор, време, Зенон 84, 85

11. недеља
предавање - Лајбниц

12. недеља
предавање - Лок, Баркли, Хјум
Литература: литература: Делови књига: Лок: Есеј о људском разуму (друга књига, 13. поглавље, параграфи 11-14, 21-23, 27), Баркли: De Motu, (биће доступно на интернет страници курса), Хјум: Истраживање о људском разуму

13. недеља
предавање - припрема за испит
↑↑↑