Filozofija

Курс:
Витгенштајнова филозофија (осн.)
У оквиру предмета: Витгенштајнова филозофија
Предавачи: др Андреј Јандрићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: После кратког прегледа тема и проблема који се сврставају у филозофију духа, курс ће бити усмерен, на специјалистички начин, према некима од њих. Због огромне разуђености ове области, немогуће је, на начин који би био примерен докторским студијама, бавити се свим темама филозофије духа, али је могуће изабрати једно од централних питања и у тражењу одговора на њега релативно исцрпно анализирати различита становишта. Тако је, рецимо, могиће поћи од проблема такозваних квалија и потом детаљно размотрити начине на који се проблем који њихово постојање изазива решава у теорији идентитета, функционализму, теорији супервенијенције, теорији емергенције, итд.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да се докторанд упозна са темама и проблемима онога што се сврстава у витгенштајнијанску филозофију духа, као и са разликама у њиховом третирању у односу на традиционалну филозофију
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари и индивидуалне и групне консултације. Прорада релевантне литературе.
План курса:

1. недеља
предавање - Теорија психофизичког идентитета (проф. др Милош Арсенијевић)
-

2. недеља
предавање - Функционализам и компјутациона теорија свести (проф. др Милош Арсенијевић)
-

3. недеља
предавање - Редукционизам и емергентизам (проф. др Милош Арсенијевић)
-

4. недеља
предавање - O болности бола (проф. др Милош Арсенијевић),
-

5. недеља
предавање - Физикалистички и менталистички појмовни оквир (доц. др Миланко Говедарица)
-

6. недеља
предавање - Филозофија духа и филозофска психопатологија (доц. др Миланко Говедарица)
-

7. недеља
предавање - Нередуктивни материјализам и ирационална ментална стања (доц. др М. Говедарица)
-

8. недеља
предавање - Проблем слабости воље (доц. др Миланко Говедарица)
-

9. недеља
предавање - O слободи воље: Античка драма и Аристотел (доц. др Драго Ђурић)
-

10. недеља
предавање - О слободи воље: Хјум и Кант (доц. др Драго Ђурић)
-

11. недеља
предавање - Перспективизам разматрања слободе воље (доц. др Драго Ђурић)
Наивна психологија и филозофија духа, говор из перспективе првог и трећег лица

12. недеља
предавање - Слобода и детерминизам (доц. др Драго Ђурић)
-

13. недеља
предавање - Дискусија поводом свих предавања
Проф. др Милош Арсенијевић, доц. др Миланко Говедарица и доц. др Драго Ђурић
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Станковић (пр.), Психофизички идентитет или сазнајно повлашћени положај?, Панчево 2004.
T. Crane and S. Paterson (eds.), History of the Mind-Body Problem, Routlidge, 2002., Q. Smith and A. Jokić (eds.), Consciousness, New Philosophical Perspectives, Oxford Universitz Press, 2003.
A. Beckermann, H. Flohr and J. Kim (eds.), Emergence or Reduction?, New York, 1992.
Н. Грахек, Оглед о болу, Откровење, 2002.
Н. Грахек, Материја, свест и сазнање, Београд, 1990., М. Говедарица, Филозофска анализа ирационалности, Мали Немо, Панчево, 2006.
G. Graham / G. L. Stephens (eds.), Philosophical Psychopathology, Cambridge / London, 1994.
D. Davidson, Essays on Actions and Events, Oxford, 1980.
F.H.,Freedom of the Will and the Concept of a Person,Journal of Philosophy,Vol. LXVIII, No.1,1971;Levin,M.,A Compatibilist Defense of Moral Responsibility,in:Introduction to Philosophy,Oxford 2004;
↑↑↑