Filozofija

Курс:
Историја филозофије Ib (Античка филозофија - II део) (осн.)
Предавачи: др Ирина Деретићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Različiti aspekti centralnog pojma Aristotelove Metafizike, izloženi u središnjim knjigama tog spisa počevši od njenog određenja kao subjekta i kao suštine preko logičkih, epistemoloških pretpostavki ousije sve do razmatranja odnosa supstancije i pojmova aktualnog i potencijalnog.
Циљ изучавања курса: Student treba da upozna sa ključnim konceptom Aristotelove «prve filozofije», pojmom supstancije, i to kroz prizmu njenog odnosa sa drugim metafizičkim pojmovima, poput subjekta suštine, postajanja, aktualnog i potencijalnog. Student bi trebalo da posredstvom temeljnog iščitavanja teksta ume da rekonstruiše nit koja povezuje pojmove i probleme središnjih knjiga Metafizike u jednu celinu.
Предуслови за полагање: Upis na fakultet
Облици наставе: Predavanja i vežbe.
План курса:

1. недеља
предавање - Učenje o supstanciji u Kategorijama i Metafizici (opšti pregled)

2. недеља
предавање - «Višeznačnost bića» i prvenstvo supstancije (Z1)

3. недеља
предавање - Subjekat (hypokeimenon) kao supstancija u Metafizici (Z 3)

4. недеља
предавање - Suština (to ti en einai) kao supstancija (Z4)

5. недеља
предавање - Analitika postajanja (genesis) i supstancija (Z 7-9)

6. недеља
предавање - Delovi definicije i delovi supstancije (10-11)

7. недеља
предавање - Zašto opšte nije supstancija? (Z 13, 14-16)

8. недеља
предавање - Supstancija kao uzrok (Z 17)

9. недеља
предавање - Čulno opažljive supstancije (H 1-5)

10. недеља
предавање - Jedinstvo definicije i jedinstvo supstancije (Z12 –H6)

11. недеља
предавање - Potencijalnost (dynamis) i supstancija (Q,1-5)

12. недеља
предавање - Aktualnost (energeia) i supstancija (Q 6-9)

13. недеља
предавање - Aristotelov pojam supstancije u svetlu savremenih čitanja Metafizike
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Aristotel, Metafizika, preveo S. Blagojevic, Beograd, 2007 (naročito Z, H, Θ knjige)
2. The Metaphysics (Books Z, H, Θ) translated by D. Ross in: The complete works of Aristotle, vol. I-II, ed. J. Barnes, Princeton, 1991.
3. Aristotle’s Metaphysics, vols. I-II, A Revised Text with Introduction and Commentary by W. D. Ross, Oxford 1997.
1. Aristotel, Metafizika, preveo S. Blagojevic, Beograd, 2007 (naročito Z, H, Θ knjige)
Општа допунска литература
b) sekundarna literatura (po izboru):
1. Aristotelova Metafizika. Zbirka rasprava, Zagreb, KruZak, 2003.
2. Arsenijević M, Zenon, prostor, vreme, Zagreb 1986, str. 1-49.
c) sekundarna literatura na stranim jezicima (nije obavezna):
1. Aubenque P, Le Probléme de l' Etre chez Aristote, Paris, 1977.
2. Burnyeat M, A Map of Metaphysics Zeta, Pittsburgh, 2001.
3. Frede M, «The Definition of Sensible Substance in Met. Z», in: Bioloqie, logique et metaphysic ches Aristote, ed. by D. T. Devereux/P. Pellegrin, Paris 1990, pp. 113-129.
4. H. Happ, Hyle, Berlin, 1977.
5. Irwin T, - Aristotle’s First Principles, Oxford 1988.
6. Krämer H, «Aristoteles und die akademische Eidoslehre», in: Archiv für Geschichte der Philosophie, 55 (1973), pp. S. 119-187.
7. Owen G. E. L., «Logic and Metaphysics in some earlier works of Aristotle», in: Aristotle and Plato in the Mid-fourth Century, Götteborg 1960.
8. Owens J, The Doctrine of Being in Aristotelian Metaphysics, Toronto 1978.
↑↑↑