Filozofija

Курс:
Витгенштајнова филозофија
У оквиру предмета: Витгенштајнова филозофија
Предавачи: др Андреј Јандрићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Проблеми језика и значења, слеђења правила, односа унутрашње/спољашње, психолошких појмова и психолошког описа у Витгенштајновим "Филозофским истраживањима" и "Опаскама о филозофији психологије".
Циљ изучавања курса: Детаљно упознавање с Витгенштајновим схватањем ових проблема и с њиховим значајем у данашњој филозофији.
Предуслови за полагање: Уписан седми семестар.
Облици наставе: Предавања и вежбе (Л. Којен)
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања
Витгенштајнов филозофски развој

2. недеља
предавање - Структура "Филозофских истраживања"

3. недеља
предавање - Референцијалне заблуде о језику
Критика значења као именовања (ФИ, §§ 1-64).

4. недеља
предавање - Импликације Витгенштајнове критике: породичне сличности
(ФИ, §§ 65-88)

5. недеља
предавање - Проблем разумевања
Шта значи нешто рећи и нешто разумети. Диспозиционално схватање разумевања (ФИ, §§ 134-187).

6. недеља
предавање - Слеђење правила, 1
Шта значи следити правила (ФИ, §§ 188-242).

7. недеља
предавање - Слеђење правила, 2
Крипкеово тумачење Витгенштајна: "скептички парадокс" и како га разрешити.

8. недеља
предавање - Да ли је могућ суштински приватан језик?, 1
Витгенштајнова аргументација против могућности суштински приватног језика (ФИ, §§ 243-315).

9. недеља
предавање - Да ли је могућ суштински приватан језик?, 2
Неке импликације Витгенштајнове аргументације против могућности суштински приватног језика (ФИ, §§ 243-315).

10. недеља
предавање - Унутрашње и спољашње
Однос менталних стања и понашања; однос менталних стања и спољашњих околности (ФИ, §§ 316-362, 571-628).

11. недеља
предавање - Психолошки појмови, 1
Асиметрија првог и трећег лица ("Опаске о филозофији психологије").

12. недеља
предавање - Психолошки појмови, 2
Критика Витгенштајновог схватања асиметрије првог и трећег лица.

13. недеља
предавање - Закључна разматрања
Општи поглед на значај Витгенштајнове филозофије.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лудвиг Витгенштајн, "Филозофска истраживања", превела Ксенија Марицки-Гађански, Београд, 1969
Ludwig Wittgenstein, "Philosophische Untersuchungen", revised 4th edition, with an English translation by G.E.M. Anscombe, P.M.S. Hacker and Joachim Schulte, Oxford, 2009
Општа допунска литература
Ludwig Wittgenstein, "Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie", I-II, with English translation by G.E.M. Anscombe (vol. I) and C.G. Luckhardt and M.A.E. Aue (vol. II), Oxford, 1980
Saul A. Kripke, "Wittgenstein on Rules and Private Language", Oxford, 1982
Leon Kojen, Ogled iz filozofske psihologije, Beograd, 2009
Две добре књиге уводног карактера о „Филозофским истраживањима“ су:
Marie McGinn, "Wittgenstein and the Philosophical Investigations", London, 1997
David G. Stern, "Wittgenstein's Philosophical Investigations: An Introduction", Cambridge, 2004
↑↑↑