Filozofija

Курс:
Херменеутичка естетика (докт.)
У оквиру предмета: Херменеутичка естетика
Предавачи: др Небојша Груборредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Садржај предавања састоји се у излагању основних идеја херменеутичке естетике, а посебно у излагању основних идеја и појмова Хајдегерове и Гадамерове филозофије уметности. Тумачи се историјско-херменеутички контекст настанка ових концепција, оне се конструктивно-критички упоређују, разматра се њихов развој код неких савремених филозофа (Фигал), као и њихова апликација у теорији књижевности (Јаус) и теорији ликовних уметности.
Циљ изучавања курса: Студент би требало да се детаљно упозна са основним идејама херменеутичке естетике, посебно са основним идејама Хајдегерове и Гадамерове филозофије уметности, да разуме контекст настанка, развој, али и критику ових естетичких позиција.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова.
Облици наставе: Студенти похађају предавања и од њих се очекује да материју познају онако како је обрађена на предавањима. Обавезно је писање семинарског рада.
План курса:

15. недеља
предавање - Херменеутичка естетика
Садржај предавања састоији се у излагању основних идеја херменеутичке естетике, а посебно у излагању основних идеја и појмова Хајдегерове и Гадамерове филозофије уметности. Тумачи се историјско-херменеутички контекст настанка ових концепција, оне се конструктивно-критички упоређују, разматра се нјихов развој до појединих савремених филозофа (Фигал), као и њихова апликација у теорији књижевности (Јаус) и теорији ликовних уметности (Бем).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Hajdeger, "Šumski putevi", Beograd, 2000.; "Na putu k jeziku", Beograd, 2007. H. G. Gadamer, "Istina i metoda", Sarajevo, 1978. Н. Грубор, "Хајдегерова филозофија уметности", Панчево, 2005.;
↑↑↑