Filozofija

Курс:
Филозофска логика и језик (докт.) (докт.)
Предавачи: др Владан Ђорђевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Преглед логика за противчињеничке кондиционале и, у зависности од интереса студената, примена ових кондиционала у некој другој области филозофије (метафизика или епистемологија) или поређење са логикама за друге врсте кондиционала.
Циљ изучавања курса: Упознавање са логичким системима за противчињеничке кондиционале и њиховим филозофским значајем.
Предуслови за полагање: Kурс Логике са прве године и курс о Некласичним логикама са пете године, или одобрење катедре.
Облици наставе: Током једног семестра једном недељно држе се два часа. Прорада релевантне литературе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lewis, David 1973 Counterfactuals, Cambridge, Harvard University Press.
Stalnaker, Robert 1984 Inquiry. Cambridge, Mass., Bradford Books, MIT Press
Jonathan Bennett, A philosophical guide to conditionals, Oxford University Press 2003
Hughes, G and Cresswell, M: A New Introduction to Modal Logic, Routledge 1996
Општа допунска литература
Vladan Djordjevic Similarity and Cotenability, Synthese, March 2013, Volume 190, Issue 4, 681-691
Vladan Djordjevic Goodman’s Only World, in: Trobok, M et al. (eds) Between Logic and Reality: Modeling Inference, Action and Understanding, Springer, Dordrecht 2012, 269-280
↑↑↑