Filozofija

Курс:
Мета-онтологија (докт.)
У оквиру предмета: Мета-онтологија
Предавачи: др Андреј Јандрићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Kvajnov metod određivanja ontoloških obaveza pojedinačnih naučnih i filozofskih teorija; Karnapov ontološki pluralizam i ideja pojmovnog okvira; Van Invagenov argument protiv višesmislenosti pojma egzistencije; Fajnova kritika Kvajnovog programa i razlikovanje realnosti i egzistencije; Heršova pravila prevođenja između različitih pojmovnih okvira i kriterijumi svođenja metafizičkih sporova na verbalne; Eklundov deflacionizam u pogledu metafizičkih sporova i inflacionizam u pogledu ontološki prihvatljivih objekata; Sajderov tvrdokorni realizam i privilegovano značenje egzistencijalnog kvantifikatora; Čalmersove opremajuće funkcije i metaontološki antirealizam; Rajtov i Hejlov princip apstrakcije i inflacionizam u pogledu apstraktnih objekata; Jablova analiza nezadovoljenosti pretpostavki čina tvrđenja I antirealizam; metaontološki pesimizam Karen Benet.
Циљ изучавања курса: Studenti treba da se upoznaju s predmetom proučavanja metaontologije, odnosom metaontologije prema različitim ontologijama i s najvažnijim metaontološkim stanovištima.
Предуслови за полагање: Završene master studije
Облици наставе: Predavanja
План курса:

13. недеља
предавање - Metaontologija
Plan nastave po nedeljama: 1. Predmet proučavanja metaontologije 2. Rasprava između Karnapa i Kvajna 3. Van Invagenova analiza egzistencije 4. Soumsova i Prajsova interpretacija Karnapa 5. Heršov deflacionizam 6. Eklundov maksimalizam 7. Antirealizam Dejvida Čalmersa 8. Epistemicizam Karen Benet 9. Apstrakcionizam Krispina Rajta i Boba Hejla 10. Fajnov predikat realnosti 11. Sajderov realizam 12. Jablov antirealizam 13. Završno razmatranje
Литература: Chalmers D., Manley D. and Wasserman R. (eds.), Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Ontology, Oxford University Press, 2009
Hirsch E., Quantifier Variance and Realism: Essays in Metaontology, Oxford University Press, 2011.
Sider T., Writing the Book of the World, Oxford University Press, 2011
Yablo S., Things: Papers on Objects, Events and Properties, Oxford University Press, 2010
Van Inwagen P., Material Beings, Cornell University Press, 1990
Chalmers D., “Verbal Disputes”, Philosophical Review 120, 2011
↑↑↑