Filozofija

Савремене теорије демократије
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор
др Иван Младеновићванредни професор
др Ивана Јанковићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑