Filozofija

23
 
Мај
 
2019
Обавештење за студенте о пријави теме и одбрани завршног рада

Студенти који планирају да бране завршни рад до краја школске 2018/19. године, односно до 30.09.2019. морају пријавити предлог теме завршног рада најкасније до 10. јуна 2019. године (ако то до сада нису учинили), а четири примерка спирално укориченог завршног рада потребно је предати најкасније до 9. септембра како би се на седницама Одељења за филозофију благовремено одобриле теме завршних радова и одредиле комисије за одбране.

За детаљније информације студенти се могу одбратити секретару Одељења за филозофију сваког радног дана од 12 до 14 сати или имејлом на адресу fil@f.bg.ac.rs


↑↑↑