Biblioteka Seminara za istoriju starog veka

Библиотека Семинара за историју старог века
Упутства за коришћење библиотека
затвори COBISS
Историјат

У периоду од 1905. године до 1930. године Катедра за (општу) историју старог века и Катедра за класичну филологију чиниле су један семинар и за то време имале су заједничку библиотеку. Раздвајањем катедри 1930. године, основана је Библиотека Семинара за историју старог века, чији је фонд знатно увећан заслугом професора Николе Вулића (1947. године) и Фануле Папазоглу (2001. године).

Фондови

Данас библиотека у свом фонду има око 19.500 монографских и серијских публикација. Међу њима је велики број вредних и ретких књига. У библиотеци се посебно чувају легати проф. Николе Вулића и проф. Фануле Папазоглу, проф. Слободана Душанића и проф. Мирославе Панић-Шторх, као и књиге и часописи који припадају Центру за античку епиграфику и нумизматику «Фанула Папазоглу».

Каталози

Претраживање фонда могуће је обавити преко ауторског (абецедног) и предметног каталога.

Контакт

Библиотека Семинара за историју старог века налази се на другом спрату Капетан Мишиног здања, а једним делом у кабинету 559 на петом спрату нове зграде Филозофског Факултета. У кабинету 559 налазе се публикације на српском језику које су студентима неопходне за наставу.

Читаоница библиотеке Семинара за историју старог века налази се на другом спрату Капетан Мишиног здања и има 15 места.

Рад са корисницима:

Капетан Мишино здање
понедељак, среда, петак: 8.00 – 12.00
уторак и четвртак: 8.00 – 14.00

Кабинет 559
понедељак, среда, петак: 13.00 – 14.00

Обавештења о привременим променама радног времена Библиотеке објављују се у Вестима Одељења за историју.

 

Верислава Баруџија, библиотекар
E-пошта:
Телефон: 011 2639-425
Контакт адреса:

↑↑↑