Istorija

 • Словенска и византијска химнографија
  Средњовековни српски рукописи
  Ћирилска палеографија
  Култови светих на Балкану
 • 1979 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1986 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТИПОЛОГИЈА НАЈСТАРИЈИХ СРПСКИХ МИНЕЈА 13 И 14 ВЕКА У СВЕТЛУ УПОРЕДНИХ СРПСКО-ВИЗАНТИЈСКИХ КОДИКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА)
 • 1996 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СРПСКО РУКОПИСНО НАСЛЕЂЕ ОД 1557 ГОДИНЕ ДО СРЕДИНЕ XVII ВЕКА)
 • 2017 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2003 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2003 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИХЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 1997 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК СА ЋИРИЛСКОМ ПАЛЕОГРАФИЈОМ)
 • 1987 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК СА ЋИРИЛСКОМ ПАЛЕОГРАФИЈОМ)
 • 1980 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК СА ЋИРИЛСКОМ ПАЛЕОГРАФИЈОМ)
 • 2003 -  Ћирилска палеографија
  Филозофски факултет, Бања Лука, Република Српска, Бања Лука, Федерација Босне и Херцеговине (предавање по позиву)
 • 2002 -  Стари српски архив (члан редакције)  (чланство)
 • 2012 -  Народна библиотека Србије, Београд  (начелница Одељења за археографију )
 • 2008 -  Грађа о прошлости Босне  (чланство)
 • 2012 -  Археографски прилози (уредник)  (чланство)
 • 2003 -  Српска држава и друштво у изворима средњег века
  Филозофски факултет у Београду (Језик и правопис повеља)
 • 2011 -  Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века (177 015)
  Филозофски факултет у Београду  (Проучавање рецепције византијске књижевности у средњовековној Србији)
 • 2011 -  Српско средњовековно друштво у писаним изворима (177 025)
  Филозофски факултет у Београду (Редакција издања и превода средњовековних српских докумената писаних српскословенским језиком)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑