Istorija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 28.12.2018. до 09. 01.2019.
  • уплата најкасније до: 04.01.2019.
  • провера услова и приговори: 10.01.2019.
  • испити: од 14. до 23.01.2019.
Прва година
Увод у историјске студије
22. 01. у 10 каб. 665

Историјска географија
21.1. у 10 уч. 510

Историја старе Гчке и Старог истока
16.01. у 9 СО3

Римска историја
14.01. у 11 Распоред полагања ће бити објављен на сајту

Општа историја раног средњег века
22.01. у 9 уч. 510

Историја српског народа у средњем веку 1
23.01. у 9 уч.408Друга година
Историја Византије (прозивка)
22.01. у 11 Семинар за Византологију

Византијска цивилизација
15.01. у 11 Семинар за Византологију

Општа историја позног средњег века
17.01. у 10 уч. 510

Историја српског народа у средњем веку 2
14.01. у 10 уч. 512

Рана модерна историја
22.01. у 10 уч. 103

Рана модерна историја - први део испита за оне који су слушали предмет у јесењем семестру 2018. године
22.01. у 8:30 уч. 103Друга година - стари језик
Старословенски језик 1- колоквијум
16.01. у 11 часова

Старословенски језик 1 - испит
18.01. у 10 каб.567Друга година - за уписане 2003. и 2004.
Историја старог века (Рим) - прозивка
14.01. у 11 Распоред полагања ће бити објављен на сајту

Историја Византије I
22.01. у 11 Семинар за Византологију

Општа историја средњег века I
22.01. у 9 уч. 510

Историја српског народа у средњем веку I
23.01. у 9 уч. 408Трећа година
Старословенски језик 2 - колоквијум
16.01. у 12

Старословенски језик 2
18.01. у 11:30 каб.567

Општа историја 19. века
23.01. у 10 каб. 564

Историја српског народа у 19. и почетком 20. века
15.01. у 10 уч. 512

Историја Југославије
23.01. у 10 каб. 568

Амерички 20. век
21.01. у 11 каб.666Трећа година - за уписане 2003. и 2004.
Историја Византије II
22.1. у 11 Семинар за Византологију

Општа историја средњег века ІІ
17.01. у 10 510

Општа историја новог века I
22.01. у 10 уч. 103Четврта година - за уписане почев од 2005. (наведени су термини полагања испита само из предмета које је слушало најмање четворо студената)
Пропаганда у 20. веку
21.01. у 14 каб. 666

Србија у Првом светском рату
23.01. у 10 каб 510

Друштвена историја Русије/Источне Европе у 20. веку
22.01. у 12 каб. 563

Помоћне историјске науке
14.01. у 10 уч. 408

Културна историја средњег века 1000-1500
17.01. у 10 уч. 510

Југословенска држава и свет
26.01. у 10 каб. 568

Методика наставе историје
14.01. у 9 каб. 565Четврта година - за уписане 2003. и 2004. (поједини предмети одговарају и наставним плановима закључно са 2002)
Општа историја новог века ІІ
23.01. у 10 каб. 564

Историја српског народа у новом веку II
15.01. у 10 уч. 512Термини полагања испита из предмета са друге, треће и четврте године студија за студенте који студирају по наставним плановима закључно са 2002. годином:
Општа историја средњег века - проф. др С. Марјановић – Душанић
17.01. у 10 уч. 510

Национална историја нови век
15.01. у 14 уч. 512

Општа историја новог века
23.01. у 10 каб. 564
↑↑↑