Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
V.Mošin, Metodološke bilješke o tipovima pisma u ćirilici, Slovo 15-16 (1965) 150 - 180.
Г.Чремошник, Студије из српске палеографије и дипломатике I: Терминологија ћирилске палеографије и врсте ћирилског писма, Гласник СНД 21 (1940) 1-8.
Исти, Srpska diplomatska minuskula, Slovo 13 (1963) 119-135.
В.Новак, Палеографија и словенско - латинска симбиоза од VII-XV века, ИЧ 7 (4-19)
Г.Томовић, Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд 1974.
П.Ђорђић, Историја српске ћирилице, Београд 1971.
Д.Богдановић, Развој ћирилског писма у Србији до XV века, Студије из старе српске књижевности, СКЗ, Београд 1997, 128-164.
Ст.Станојевић, Студије о српској дипломатици, објављиване у више бројева у Гласу СКА
↑↑↑