Istorija

Курс:
Српска и југословенска идеја и њихова реализација (мастер)
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Милош Јагодићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Еволуција и реализација идеја о српској државности и српској државној и националној интеграцији; напуштање српског и реализација југословенског програма.
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјом развоја српске и југосовенске националне идеје код Срба и путева њихове реализације у 19. и почетком 20. века.
Предуслови за полагање: Редован упис дипломских академских студија историје - мастер.
Облици наставе: Предавања.
План курса:

1. недеља
предавање - Идеје о обнови српске државе пре избијања Српске револуције

2. недеља
предавање - Царство вожда
Идеје о српској државности током Првог српског устанка; покушај њихове реализације.

3. недеља
предавање - Царство књаза
Концепције кнеза Милоша Обреновића о српској држави

4. недеља
предавање - Срби сви и свуда
Вук Караџић и српска национална интеграција

5. недеља
предавање - Начртаније
Илија Гарашанин о српској националној интеграцији.

6. недеља
предавање - Српске сједињене државе
План Константина Николајевића

7. недеља
предавање - Балкански савез кнеза Михаила

8. недеља
предавање - Српски програм Уједињене омладине српске

9. недеља
предавање - Српска интеграција у програмима политичких странака у Србији

10. недеља
предавање - Историцизам у програмима српске националне интеграције
Старо српско царство

11. недеља
предавање - Интегративни и дезинтегративни фактори

12. недеља
предавање - Напуштање српске идеје - југословенско уједињење

13. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р. Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008.
Велика Србија. Истине, заблуде, злоупотребе. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног у САНУ у Београду од 24-26. октобра 2002. године.
Р. Љушић, Вожд Карађорђе, више издања.
В. Крестић, Р. Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд 1991.
Р. Љушић, Књига о Начртанију. Национални и државни програм Кнежевине Србије 1844, Крагујевац 2003.
Г. Јакшић, В. Вучковић, Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила (Први балкански савез), Београд 1963.
Д. Јанковић, Србија и југословенско питање 1914-1915, Београд 1973.
М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, Београд 1989.
Д. Јанковић, Југословенско питање и Крфска декларација 1917. године, Београд 1967.
Општа допунска литература
Р. Љушић, Србија 19. века 1, 2, 3, Београд 1994, 1998, 2005.
Љ. Трговчевић, Научници Србије и стварање Југославије 1914-1920, Београд 1986.
Д. Ђорђевић, Огледи из новије балканске историје, Београд 1989.
М. Екмечић, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом веку (1492-1992), Београд 2007.
Д. Страњаковић, Илија Гарашанин, Крагујевац 2005.
М. Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, више издања.
В. Крестић, Бискуп Штросмајер: Хрват, великохрват или Југословен, Јагодина 2006.
Р. М. Грујић, Апологија српског народа у Хрватској и Славонији, више издања.
Р. Гашић, Нови курс Срба у Хрватској, Загреб 2001.
С. Божић, Политичка мисао Срба у Далмацији, Београд 2001.
↑↑↑