Istorija

Курс:
Руски 20. век: друштво и политика (осн.)
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
↑↑↑