Istorija

Курс:
Држава и друштво Кнежевине и Краљевине Србије (осн.)
Предавачи: др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
др Урош Шешумдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Почеци страначког окупљања у Србији и продор идејних политичких образаца са запада и истока; моделирање и прилагођавање либералних, социјалистичких, конзервативних и радикалских идеја до оснивања првих партија. Конституисање странака, њихови политички програми, социјална структура, вође и начини борбе. Развој најважнијих државних институтција. Српско друштво: структура, државно–друштвена и генерацијска периодизација, густина насељености, породица. Приватни живот. Видови дружења и забава: двор, чаршија, село, положај жене у друштву. Анализа страначких програма - спољна и унутрашња политика странака; упоређивање главних програмских начела и њихово спровођење у пракси.
Циљ изучавања курса: Стицање знања из историје политичких и страначких односа у Кнежевини и Краљевини Србији, главних идејних праваца и етапа у развоју српског друштва
Предуслови за полагање: нема посебних предуслова
Облици наставе: предавања, читање задате литературе и објављених извора и дискусија
План курса:

1. недеља
предавање - Планови о обнови српске државности
-

1. недеља
вежбе - Планови о обнови српске државности
-

2. недеља
предавање - Организација устаничке државе: територија, становништво, власт
-

2. недеља
вежбе - Организација устаничке државе: територија, становништво, власт
-

3. недеља
предавање - Аутономија под руским покровитељством (1830-1856)
Аутономија под руским покровитељством (1830-1856): правни основи, уставно уређење

3. недеља
вежбе - Аутономија под руским покровитељством (1830-1856)
Аутономија под руским покровитељством (1830-1856): правни основи, уставно уређење

4. недеља
предавање - Национално-политички програми
-

4. недеља
вежбе - Национално-политички програми
-

5. недеља
предавање - Преустројство државне управе под кнезом Михаилом
-

5. недеља
вежбе - Преустројство државне управе под кнезом Михаилом
-

6. недеља
предавање - Промена међународно-правног положаја Србије 1878.
Промена међународно-правног положаја Србије 1878: доградња држaвних институција, увођење земље у међународне токове држ. и привредног система, успостављање дипломатске и конзуларне службе

6. недеља
вежбе - Промена међународно-правног положаја Србије 1878.
Промена међународно-правног положаја Србије 1878: доградња држ. институција, увођење земље у међународне токове држ. и привредног система, успостављање дипломатске и конзуларне службе

7. недеља
предавање - Уставност Србије
-

7. недеља
вежбе - Уставност Србије
-

8. недеља
предавање - Демократизација политичког живота у Србији
-

8. недеља
вежбе - Демократизација политичког живота у Србији
-

9. недеља
предавање - Фактори државне нестабилности
Фактори државне нестабилности: геополитички положај, привреда и финансије, страначке сучељености, отежане околности за националну интеграцију

9. недеља
вежбе - Фактори државне нестабилности
Фактори државне нестабилности: геополитички положај, привреда и финансије, страначке сучељености, отежане околности за националну интеграцију

10. недеља
предавање - Обележја српске државности почетком 20. века (до 1918)
Обележја српске државности почетком 20. века (до 1918): институције, унутрашња и спољна политика, национални циљеви

10. недеља
вежбе - Обележја српске државности почетком 20. века (до 1918)
Обележја српске државности почетком 20. века (до 1918): институције, унутрашња и спољна политика, национални циљеви

11. недеља
предавање - Структура насеља: градови, бароши, варошице, села
-

11. недеља
вежбе - Структура насеља: градови, бароши, варошице, села
-

12. недеља
предавање - Српско друштво 1
Српско друштво: структура, покретљивост; државно-друштвена и генерацијска периодизација.

12. недеља
вежбе - Српско друштво 1
Српско друштво: структура, покретљивост; државно-друштвена и генерацијска периодизација.

13. недеља
предавање - Српско друштво 2
Српско друштво: наталитет, морталитет, густина насељености, породица, здравствене прилике

13. недеља
предавање - Српско друштво 2
Српско друштво: наталитет, морталитет, густина насељености, породица, здравствене прилике

14. недеља
предавање - Просветни систем: школовање, писменост, запошљавање, положај жене у друштву
-

14. недеља
вежбе - Просветни систем: школовање, писменост, запошљавање, положај жене у друштву
-

15. недеља
предавање - Видови дружења и забава: двор, чаршија, село
-

15. недеља
вежбе - Видови дружења и забава: двор, чаршија, село
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Радош Љушић, Српска државност 19. века, Београд, 2008.
Василије Крестић, Радош Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд, 1991.
Радош Љушић, Досељавања, исељавања и губици становништва у нововековној Србији (1804–1918), у: Србија 19. века. Изабрани радови, књ. 2, Београд, 1998, 48–71.
Радош Љушић, Од Правитељствујушчег совјета до Министарског савета – Владе у Кнежевини и Краљевини Србији (1805–1918), у: Србија 19. века. Изабрани радови, књ. 3, Београд, 2005, 278–324.
Мишел Паларе, Балканске привреде око 1800. до 1914. године: еволуција без развоја, Београд, 2010.
Српске политичке генерације (1788–1918), Чланци са Округлог стола, 28–29. мај 1997, С. Терзић (ур.), Београд, 1998.
Општа допунска литература
Александра Вулетић, Јасна Мијаиловић, Између посела и балова. Живот у Србији у 19. веку, Београд, 2005.
Александра Вулетић, Породица у Србији средином 19. века, Београд, 2002.
Бојана Миљковић-Катић, Структура градског становништва Србије средином XIX века, Београд, 2002.
Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата, приредили Ана Столић, Ненад Макуљевић, Београд, 2006.
Милош Јагодић, Насељавање Кнежевине Србије (1861–1880), Београд, 2004.
Димитрије Ђорђевић, Србија и српско друштво 1880-их година, Историјски часопис 29–30 (1982–1983), 413–426.
Александра Вулетић, Странкиње – “Српске снахе” у 19. и почетком 20. века, Историјски часопис 51 (2004), 67–85.
Holm Sundhaussen, Historische Statistik Serbiens 1834-1914, Münhen 1898.
Арсен Ђуровић, Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905 – 1914, Београд 2004.
Драгана Гњатовић, Стари државни дугови. Прилог економској и политичкој историји Србије и Југославије 1862 - 1941, Београд 1991.
Радош Љушић, Љубави српских владара и политичара, Беооград 2001.
Љубинка Трговчевић, «Српска интелигенција у XIX веку», у: Зборник радова, Европа и Срби, Београд 1996.
Срећко Ћунковић, Школство и просвета у Србији у XIX веку, Београд 1970.
Будимир Павловић, Историја српске медицине, Београд 2002.
↑↑↑