Istorija

Настанак и развој нововековних српских држава (1878-1918)
Предавачи: др Сузана Рајићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: вредновање ангажовања студената на сваком часу и завршни усмени испит
Постојећи курсеви:
↑↑↑