Istorija

Историјска географија средњевековне босанске државе
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Резултати остварени у току активне наставе и испит
Постојећи курсеви:
↑↑↑