Istorija

Увод у историјске студије
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
др Небојша Порчићванредни професор
др Жарко Вујошевићдоцент
др Чедомир Антићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Начин полагања: колоквијум и испит после I семестра
Постојећи курсеви:
↑↑↑