Istorija

Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑