Istorija

13
 
Нов
 
2020
СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА ОПШТА ИСТОРИЈА РАНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА (2020/21)

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА ОПШТА ИСТОРИЈА РАНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА (2020/21) 1. М. Антоновић, Наративни извори за историју Европе. Средњи век, Београд 2007, 20092 (погл. „Типологија средњовековних историјских извора“, „Најважније едиције историјских извора“ и „Најутицајнији писци позноантичке историографије“). 2. С. Мичел, Историја позног Римског царства 284–641. Преображај античког света, Београд 2010 (погл. „Хагиографија“, „Панегирици“, „Световни историчари“, и „Историчари цркве“). Колоквијум ће се – под условом да епидемиолошка ситуација буде повољна – одржати у петак, 25. децембра, према распореду који ће бити накнадно објављен.


↑↑↑