Istorija umetnosti

 • историја уметности и визуелне културе новог века
  Визуелна култура Балкана новог века
  Визуелна култура и идеологија у новом веку
  Српска уметност 19. века
  Сакрална визуелна култура новог века
 • 1991 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1995 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЦРКВЕНО СЛИКАРСТВО И ГРАДИТЕЉСТВО У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ)
 • 2004 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УМЕТНОСТ И НАЦИОНАЛНА ИДЕЈА У XIX ВЕКУ(СИСТЕМ ЕВРОПСКЕ И ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ У СЛУЖБИ НАЦИЈЕ))
 • 2015 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2010 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2005 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ НОВОГ ВЕКА)
 • 1999 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ НОВИЈЕГ ДОБА)
 • 2008 -  2008 -  Слика жене у путописима
  Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, Србија (предавање по позиву)
 • 2005 -  Ликовно одељење Матице српске Нови Сад  (чланство)
 • 2006 -  редакција Зборника за ликовне уметности Матице српске  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Верски и национални идентитет у визуелној култури новог века
  Филозофски факултет Београд
 • 2001 -  2005 - Српска сакрална и профана уметност XVIII и XIX века
  Филозофски факултет Београд
 • 2006 -  2010 - Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе
  Балканолошки институт САНУ
↑↑↑