Istorija umetnosti

  • 1995 - основне студије - ФФ
  • 1998 - магистарске студије - ФФ
  • 2009 - докторске студије - ФФ
  • 2013 - ванредни професор - ФФ
    (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
  • 2013 - ванредни професор - ФФ
    (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНУХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
↑↑↑