Istorija umetnosti

 • језик струке
  лексикологија
  терминологија
  примењена лингвистика
  методика наставе страних језика
 • 2017 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК)
 • 2004 -  Друштво за стране језике и књижевности Србије  (чланство)
↑↑↑