Istorija umetnosti

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 13. до 19.08. 2020.
  • уплата најкасније до: 21.08. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 21.08.2020.
  • испити: од 24.08. до 05.09. 2020.
ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
4.9.2020, у 15 часова сала 101

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
2.9.2020, у 8 часова сала 401

Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог:визуелна култура средњовековног и раног модерног света
2.9.2020, у 8 часова сала 401

Античка уметност
4.9.2020, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
3.9.2020, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
31.8.2020, у 17.30 часова сала 101

Сви испити код проф. др Милана Попадића
1.9.2020, у 14 часова сала 410

Сви испити код проф. др Владимира Симића
4.9.2020, у 9 часова Темпус сала

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
31.8.2020, у 10 часова сала 410

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
2.9.2020, у 12 часова кабинет 453

Увод у историју уметности 1
2.9.2020, у 9 часова Темпус сала

Увод у историју уметности 2
31.8.2020, у 9 часова сала 409

Европска уметност новог века I
1.9.2020, у 10 часова сала 401

Европска уметност ренесансе и маниризма
1.9.2020, у 10 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
1.9.2020, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
1.9.2020, у 10 часова сала 410

Европска уметност 19. века
1.9.2020, у 10 часова сала 410

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
1.9.2020, у 9.30 часова сала 410

Писање о уметности
5.9.2020, у 15 часова сала 103

Теорије уметности
5.9.2020, у 15 часова сала 103

Методологија историје уметности
5.9.2020, у 16 часова сала 103

Историја историје уметности
5.9.2020, у 16 часова сала 103

Историја модерне уметности II
5.9.2020, у 10 часова сала 401

Српска уметност и визуелна култура у 20. веку
5.9.2020, у 10 часова сала 401

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
5.9.2020, у 10 часова сала 401

Историја модерне уметности I
5.9.2020, у 16 часова сала 401

Историја модерне уметности (стари статути)
5.9.2020, у 16 часова сала 401

Настанак и развој ране уметности
5.9.2020, у 16 часова сала 401

Уметност после 1945 - модерна и постмодерна
5.9.2020, у 16 часова сала 401

Историја и теорија авангарди и неоавангарди
5.9.2020, у 16 часова сала 401

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
2.9.2020, у 14 часова сала 410

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
2.9.2020, у 15 часова сала 410

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
4.9.2020, у 9.30 часова сала 401

Уметност и култови античког света
4.9.2020, у 9.30 часова сала 401
↑↑↑