Istorija umetnosti

Курс:
Први векови српске уметности (од покрштавања до 1219) (осн.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Програм предмета представља свеобухватан преглед историје српске средњовековне уметности од њених почетака у другој половини 9. века до оснивања Српске аутокефалне цркве 1219. године. Практични део предмета подразумева упознавање с појединачним делима кроз вежбе у музејима, Галерији фресака, рад на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну шире знање о развоју и одликама српске средњовековне уметности од њених почетака у другој половини 9. века до оснивања Српске аутокефалне цркве 1219. године.
Предуслови за полагање: Одслушана прва два семестра основних студија историје уметности.
Облици наставе: Предавања, вежбе, консултације, по могућности пракса.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у предмет
Просторно и временско одређење предмета, историјат проучавања српске средњовековне уметности и историјат катедре за историју уметности средњег века на Филозофском факултету у Београду; обавезна и шира литература.

2. недеља
предавање - Почеци, од покрштавања до привременог губитка самосталности у доба цара Василија
Архитектура: Свети Петар у Расу, Осмолист у Ошљу код Стона, Базилика у Мартинићима и Пречиста Крајинска код Скадарског језера, Скулптура: Базилика у Мартинићима, Св. Стефан у Врутцима Сликарство: Зидно сликарство - Свети Петар у Расу Илуминирани рукописи - Маријино јеванђеље (Москва, Руска државна библиотека)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, I, Београд 1981, 230-248, 273-296 (= В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, Београд 1997, том I, 5-223).
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1953, 39-44,
В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 236-246
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 25-54
Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983, 17-36,
Ј. Максимовић, Српска средњовековна скулптура, Нови Сад 1971, 19-30
Историја Црне Горе, књ. 1, Титоград 1967, 378, 431-439; књ. 2/1, Титоград 1970, 117-155
↑↑↑