Istorija umetnosti

Курс:
Источнохришћанска уметност средњег века (докт.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
↑↑↑