Istorija umetnosti

Курс:
Концепти европске визуелне културе новог века (докт.)
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
↑↑↑