Istorija umetnosti

Курс:
Од Витрувија до Герија. Схватање архитектуре у антици, средњем веку, у новом и савременом добу - средњи век (докт.)
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
↑↑↑