Istorija umetnosti

Курс:
Модерна уметност I (мастер)
У оквиру предмета: Модерна уметност I
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
др Ана Ерешнаучни сарадник
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет је организован тако да се у активном дијалогу са студентима разматрају феномени модерности на начин проблемских селективних обрада опуса или делова опуса појединих аутора, специфичних аспеката издвојених из једног или више покрета, који спадају у домен било формално-језичких било програмско-теоријских, идејних, идеолошких или политичких одређења модерног доба. Упоредо са теоријским увидима предмет реферира на конкретне примере из уметничке праксе који су од важности за проблематизацију основне теме. Предмет није замишљен као интерпретација генезе модерне уметности, већ као разматрање њених кључних идејних и формално-језичких садржаја.
Циљ изучавања курса: Усавршавање способности интерпретације теорија, језика и пракси деловања модерне уметности.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе и консултативне наставе. Учешће и рад на часу. Обавезна припрема за час на основу претходно одређене литературе.
Облици наставе: Предавања уз дискусиони рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
T. J. Clark, Farewell to an Idea. Episodes from a History of Modernism, Yale University Press, New Haven and London 2001.
G. Pollock, Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art’s Histories, Routledge, London and New York 2006.
Art in Theory 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas (ed. C.Harrison & P. Wood), Oxford/Cambridge 1992.
Foster, Krauss, Bucloh, Bois, Art Since 1900, Thames& Hudson, London 2004.
Art in Modern Culture, ed. by F. Frascina & J. Harris, Phaidon, London 1995.
↑↑↑